உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:

பெண் பெயர்

உங்கள் பெயர் பெண் பெயர்? பதில் சொல்லவும் 5 கேள்விகள் உங்கள் பெயர் பற்றி சுய விவரத்தை மேம்படுத்த

பொருள்:
பால்:ஆண்
பிறப்பிடம்:
அதே போன்ற ஒலி சிறுவர்கள்:பிரனித், பிரணவ், பிரகதீஷ், பார்த்தீபன், புவனேஷ், பிரபு, புகழ், பாரதி நந்தா
அதே போன்ற ஒலி கொண்ட பெண்கள்:பிரகதி, பிரியதர்ஷினி, பூர்வசந்தினி, பிரவீனா, புவனேஸ்வரி, பிரஷிலா, பத்மினி, பிரணாலினி
மதிப்பீடு:
4/5
நட்சத்திரங்கள் $ கள் வாக்குகள்
எழுத எளிதாக:தகவல் இல்லை
நினைவில் வைத்துக் கொள்ள எளிதாக:தகவல் இல்லை
உச்சரிப்பு:தகவல் இல்லை
ஆங்கில உச்சரிப்பு:தகவல் இல்லை
கருத்து வெளிநாட்டவர்கள்:தகவல் இல்லை
புனை பெயர்கள்:
சகோதரர்கள் பெயர்கள்:தகவல் இல்லை
சகோதரிகள் பெயர்கள்:தகவல் இல்லை
முகநூல் :

தகவல் இல்லை
வகைகள்:பெண் பெயர் கருத்துரைகளின் படி


நோ (2 வயது) 2018-12-15
நோ பெயர் எழுத்தக்கள ்
நக்ஷ்த்ரா (2 வயது) 2019-01-11
பெயர் விளக்கம்
ப்ரதன்யா (1 வயது) 2019-01-18
Meaning of this Name
தா (1 வயது) 2019-09-20
New baby girl names
பூர்விதா (1 வயது) 2019-10-09
பூர்விதா பெயர் அர்த்தம்
பெண் பெயர் (0 வயது) 2020-05-02
(1)சுபவர்ஷின ி, இந்த பெயரின் தமிழ் அர்த்தம், இந்த பெயரை ஆங்கிலத்தி ல் எப்படி எழுதுவது

கருத்தை பதிவிடவும்
நீங்கள் கருத்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் பெயர் தந்த பின் கிளிக் செய்யவும்:

உங்கள் முதல் பெயர்:

இது உங்கள் பெயர் பெண் பெயர்? உங்கள் பெயருக்கு வாக்களியுங்கள்


இது உங்கள் பெயர் பெண் பெயர்? உங்கள் பெயருக்கு வாக்களியுங்கள்