உங்கள் முதல் பெயர் பற்றி 5 கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்: உங்கள் பெயர்:
1 அசை கொண்ட குழந்தை பையன் பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Doane
2 G
3 Gyanவிளக்கு
4 Ka
5 Pierreராக்
6 Ru
7 Sam
8 கோபி
9 சிவா
10
11 மணி
12 மனோ
13 லோகு
14 ஸ்ரீ
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு

1 அசை கொண்ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

#பெயர் பொருள்
1 Aag
2 Aagt
3 Dame
4 Dawn
5 Day
6 Daya
7 Diep
8 Div
9 Diya
10 Gwen
11 Hang
12 Hee-Young
13 Huong
14 Hwa-Young
15 Jayaவெற்றி
16 Jenn
17 Joகர்த்தர் இரங்கி
18 Joanகர்த்தர் இரங்கி
19 Juiமலர்
20 Juke
21 June
22 Kim
23 Knier
24 Maudeசக்தி வாய்ந்த
25 Moya
26 No
27 Ra
28 Rhoanne
29 Rose
30 Shonகடவுள் இரக்கமுள்ளவர்
31 Srim
32 Taஅழகான
33 Ting
34 Tiya
35 V
36 Vac
37 Vach
38 Yi-Zeசந்தோஷமாக
39 இளா
40
41 சோலை
42 தி
43
மேலும் பெயர்களைக் காட்டு


பெயர் வகைகள்

Browse names by letterமறுமொழி
* விருப்ப